Coaching inteligencji emocjonalnej, wyd. 3

Inteligencja emocjonalna to zdolność rozpoznawania uczuć własnych oraz uczuć innych osób. Zastosowanie jej w coachingu pomaga doskonalić swoje umiejętności oraz kierować rozwojem innych.

Lektura tej książki pozwala m.in.:
• spojrzeć z nowej perspektywy na metody rozwoju osobistego,
• zwiększyć swoją świadomość i odpowiedzialność,
• rozwinąć umiejętność prowadzenia coachingu dla innych osób, np. podwładnych,
• poznać skuteczne sposoby rozpoznawania emocji i zarządzania nimi,
• określić i – w razie potrzeby – skorygować swoją postawę życiową,
• nauczyć się wyznaczać cele, których osiąganie daje prawdziwą satysfakcję.

Autorzy są coachami, którzy podjęli pionierski wysiłek usystematyzowania wiedzy na temat coachingu inteligencji emocjonalnej oraz wyznaczenia standardów etycznych dla osób i organizacji zajmujących się tą dziedziną. Ich książka powinna więc zainteresować każdego menedżera.

Czytelnik znajdzie tu liczne zadania do wykonania, studia i opisy przypadków, kwestionariusze do wypełnienia, listy kontrolne, formularze, wywiady z coachami praktykami, listę pytań, które należy zadać przed rozpoczęciem i w trakcie coachingu, przykład umowy coachingowej do podpisania przed rozpoczęciem coachingu, a także przykładowy kodeks etyczny dotyczący sposobu prowadzenia coachingu.

Szacunek oraz świadomość siebie i innych – to fundamenty zarówno coachingu jak i inteligencji emocjonalnej. Pozycja warta polecenia nie tylko coachom i menedżerom, ale wszystkim zainteresowanym autentycznym rozwojem osobistym.

Dr Małgorzata Sidor-Rządkowska

 

 

    

     Szczegółowa instrukcja logowania dostępna tutaj.