Strona główna » Spis treści

Spis treści

Przedmowa | str. 9

sir John Whitmore

Przedmowa | str. 11
dr Patrick Williams

Podziękowania | str. 13

Wstęp | str. 15

Rozdział 1. Czym jest inteligencja emocjonalna? | str. 21
Wszystko sprowadza się do wydajności | str. 21
Inteligencja emocjonalna: co to jest? | str. 23
Ile mamy mózgów? | str. 23
Dwa aspekty inteligencji emocjonalnej | str. 30
Czy można udoskonalić swoją inteligencję emocjonalną? | str. 32
Pomiar inteligencji emocjonalnej | str. 35
Trwałe zmiany nie zachodzą od razu | str. 41
Różne podejścia do inteligencji emocjonalnej | str. 42

Rozdział 2. Czym jest coaching? | str. 46
Co to jest coaching? | str. 48
Dlaczego warto stosować coaching? | str. 54
Czym charakteryzuje się dobry coaching? | str. 61
Co dalej? Jak wygląda przyszłość coachingu? | str. 63

Rozdział 3. Znaczenie inteligencji emocjonalnej dla coachingu | str. 65
Co nie gra w coachingu? | str. 65
Emocjonalnie inteligentny coach | str. 68
Postawy życiowe: podstawy udanego coachingu | str. 69

Rozdział 4. Szybka droga do wydajności i rentowności | str. 89
Wysoka cena negatywnego nastawienia | str. 90
Równanie opisujące potencjał i wydajność | str. 92
Wydajność indywidualna | str. 94
Wydajność zespołowa | str. 95
Wydajność organizacji | str. 99
Dowody | str. 99
Pomiar skuteczności: jaki jest twój wskaźnik ROI? | str. 104

Rozdział 5. Udoskonalenie inteligencji emocjonalnej | str. 109
Szacunek dla siebie | str. 112
Szacunek dla innych | str. 120
Świadomość siebie | str. 124
Świadomość innych | str. 128

Rozdział 6. Zrozumieć i wykorzystać w praktyce wartości, przekonania i nastawienia | str. 134
Wydajność bierze się z wewnątrz | str. 134
Wartości | str. 137
Wpływ wartości | str. 140
Dlaczego wartości są ważne | str. 143
Znaczenie wartości dla coachingu | str. 144
Wartości w organizacjach w praktyce | str. 148
Nastawienia i przekonania | str. 149
Co łączy wartości, nastawienia i zachowanie? | str. 152
Określanie wartości, nastawień i zachowań wewnątrz organizacji | str. 154

Rozdział 7. Podstawowe umiejętności coacha | str. 157
Czy słyszysz to, co ja słyszę? | str. 158
Zadawanie inteligentnych emocjonalnie pytań | str. 165
Empatia inteligencji emocjonalnej | str. 167
Nawiązywanie więzi | str. 168
Modele coachingu | str. 170

Rozdział 8. Cele - od wartości do działania | str. 175
Wszystko zaczyna się od pomysłu | str. 176
Umysł ponad materią | str. 181
Czy praca w mądrzejszy sposób to jedyne rozwiązanie? | str. 183
Cele jako sposób na wcielenie wartości w życie | str. 187
Mapa przepływu celów | str. 189

Rozdział 9. Podstawowe narzędzia coacha | str. 195
Porozumienie i umowa | str. 196
Modele coachingu | str. 203
Pytania coachingowe | str. 207

Rozdział 10. Etyka i najlepsze praktyki coachingu | str. 210
Co sprawia, że chcemy być coachami? | str. 211
Czym, według ciebie, są najlepsze praktyki? | str. 212
Opracować kodeks | str. 215
Jakie są najlepsze praktyki inteligentnego emocjonalnie coacha? | str. 219
Jak było? | str. 222
Superwizja - widok z helikoptera | str. 224

Załącznik 1. Sir John Whitmore - wywiad | str. 233

Załącznik 2. Dr Patrick Williams - wywiad | str. 237

Załącznik 3. Tim Gallwey - wywiad | str. 240

Załącznik 4. Kirsten M. Poulsen, EMCC - wywiad | str. 242

Indeks | str. 245